ADVOCATS/DES SENSE VALORS SENSE COR I HUMANITAT

ADVOCADA ADVOCAT TORROELLA DE MONTGRÍ GIRONA

ADVOCADA ADVOCAT ADVOCATS TORROELLA DE MONTGRÍ LA BISBAL GIRONA AMB POCA ÈTICA

ANNA CRISTINA MAZARIEGOS ARAGÓN

ADVOCAT / ADVOCADA

AMB POCA ÈTICA

 

ADVOCATS

TORROELLA DE MONTGRÍ

LA BISBAL

GIRONA

Ana Cristina Mazariegos - Mazariegos Aragón - advocada

abogada Mazariegos Aragon, Torroella de Montgrí, La Bisbal

 

 

Ana Cristina Mazariegos Aragón

 

Ana mazariegos aragon advocada procuradora torroella la bisbal stop mobbing

 

Si heu sigut redirigits aquí es perquè podria ser que la persona que cercàveu ha actuat o actúa possiblement amb poca ètica en l'exercici de l'advocacia.

 

Aleshores, penseu-vos-ho... en el tercer paràgraf parlem d'aquesta ètica i moral que en la nostra època materialista i poc humanista practiquen alguns/es advocats o advocades.

 

S'anomenen "professionals sense ànima" o "professionals sense cor" (o tambésense conciència) caracteritzant-se per la seva manca d'humanitat, d'ètica i moral en l'exercici de la seva professió. Sense mostra d'empatia, pietat o compassió vers la part atacada

 

i que aquesta part atacada ésadministrativament o judicialment agredida fins arribar al mal tracte, amb estratègies d'amplificació, mitges veritats i falsedat de testimonis i dades, etc.

 

Advocada anna mazariegos aragon prou abus

 

No és ÈTIC que un germà manipuli a un vell pare ancià de 88 anys perquè li deixi la legítima herència de l'altre germà o fill (després d'altres abusos repetits durant 19 anys). Igual que no és ÈTIC que un advocat/da se SUMI a aquest ABÚS, ASSETJAMENT o MOBBING IMMOBILIARI o PATRIMONIAL.

I que a més a més, els aconselli com actuar per perjudicar legalment la part contrària.

 

Ens preguntem per què?


 

Què necessita clients o diners?ADVOCADA ADVOCAT TORROELLA DE MONTGRÍ GIRONA

ADVOCADA ADVOCAT ADVOCATS TORROELLA DE MONTGRÍ LA BISBAL GIRONA AMB POCA ÈTICA

ANNA CRISTINA MAZARIEGOS ARAGÓN

ADVOCAT / ADVOCADA

AMB POCA ÈTICA

 

ADVOCATS

TORROELLA DE MONTGRÍ

LA BISBAL

GIRONA

Ana Cristina Mazariegos - Mazariegos Aragón - advocada

abogada Mazariegos Aragon, Torroella de Montgrí, La Bisbal

 

 

Ana Cristina Mazariegos Aragón

 

Ana mazariegos aragon advocada procuradora torroella la bisbal stop mobbing

 

Si heu sigut redirigits aquí es perquè podria ser que la persona que cercàveu ha actuat o actúa possiblement amb poca ètica en l'exercici de l'advocacia.

 

Aleshores, penseu-vos-ho... en el tercer paràgraf parlem d'aquesta ètica i moral que en la nostra època materialista i poc humanista practiquen alguns/es advocats o advocades.

 

S'anomenen "professionals sense ànima" o "professionals sense cor" (o tambésense conciència) caracteritzant-se per la seva manca d'humanitat, d'ètica i moral en l'exercici de la seva professió. Sense mostra d'empatia, pietat o compassió vers la part atacada

 

i que aquesta part atacada ésadministrativament o judicialment agredida fins arribar al mal tracte, amb estratègies d'amplificació, mitges veritats i falsedat de testimonis i dades, etc.

 

Advocada anna mazariegos aragon prou abus

 

No és ÈTIC que un germà manipuli a un vell pare ancià de 88 anys perquè li deixi la legítima herència de l'altre germà o fill (després d'altres abusos repetits durant 19 anys). Igual que no és ÈTIC que un advocat/da se SUMI a aquest ABÚS, ASSETJAMENT o MOBBING IMMOBILIARI o PATRIMONIAL.

I que a més a més, els aconselli com actuar per perjudicar legalment la part contrària.

 

Ens preguntem per què?

 

Què necessita clients o diners?

 

Ana Cristina Mazariegos Aragón

Torroella advocats advocat anna mazariegos aragon Ana Cristina Mazariegos Aragón

 

 

HO DENUNCIAREM i no pararem encara que hagin de passar 20 anys amb aquesta IMPUNITAT.

 

Els portarem als tribunals on calguin i amb el temps que calgui. A més, els assetjadors estan pagant amb diner negre a l'advocada/advocat assetjador/a, i aquesta persona ho sap.

L'ètica està relacionada amb l'estudi fonamentat dels valors morals que guien el comportament humàen la societat. La paraula "ètica" ve del grec ethos que significa "manera de ser" o "caràcter". L'ètica és un conjunt de coneixements derivats de la investigació de la conducta humana en tractar d'explicar les regles morals de manera racional, fonamentada, científica i teòrica. És una reflexió sobre la moral.

 

 

Els valors ètics són guies de comportament que regulen la conducta d'un individu. En primer lloc, l'ètica és la branca de la filosofia que estudia el que és moral i realitza una anàlisi del sistema moral per ser aplicat a nivell individual i social.

 

Entre els valors èticsmés rellevants es poden esmentar:justíciallibertat,respecte,responsabilitat,integritatlleialtat,honestedatequitat, entre d'altres.

 

Els valors ètics s'adquireixen durant el desenvolupament individual de cada ésser humà amb experiència en l'entorn familiar, social, escolar i, inclusivament, a través dels mitjans de comunicació.

 

Els valors ètics demostren la personalitat de l'individu, una imatge positiva o negativa, com a conseqüència de la seva conducta. Així mateix, es poden apreciar les conviccions, els sentiments i els interessos que la persona posseeix.

 

Per exemple, l'individu que lluita per la justícia i la llibertat, valors considerats com a positius, són el reflex d'una persona justa. Però, en cas contrari, s'observa un ésser humà apàtic davant aquests valors i que dóna cert suport a les injustícies.

 

Per tant, els valors ètics permeten regular la conducta de l'individu per aconseguir el benestar col·lectiu i, una convivència harmoniosa i pacífica en la societat.

 

Etimològicament, la paraula ètica és d'origen grec ethos que significa "hàbit o costum" i el sufix -ic que expressa "relatiu a".

 

 

Valors ètics relatius
Els valors ètics poden ser relatius en virtut del punt de vista que tingui cada individu.

Per exemple, per a una persona és sinònim de responsabilitat arribar puntual al seu lloc de treball. No obstant això, per a un altre aquesta situació no és considerada com una mica de rellevància, pel que pot arribar amb retard al seu lloc de treball i no sentir irresponsable.

Per tant, s'ha d'esmentar que són moltes les persones que no comparteixen opinions ni respecten els diferents punts de vista d'altres. És a dir, el que per a alguns és una actitud ètica o positiva, necessàriament, no ho és per a altres.

 

 

Valors ètics absoluts
Els valors ètics també poden ser absoluts en virtut del que és considerat com un hàbit o costum practicat per tota la societat. No són subjectius i el seu sentit es manté invariable més enllà de les experiències personals o col·lectives.

 

És a dir, en termes generals i més enllà de les diferències culturals existents entre les persones, tots som capaços de reconèixer què és la solidaritat o elrespecte, així com d'identificar aquells actes considerats com a bons o dolents.

 

Per exemple, tots els individus saben o reconeixen què és la cordialitat més enllà que la posin en pràctica o no amb els que estan al seu voltant.

 

 

Judici ètic
D'altra banda, cal esmentar que l'ésser humà viu en un constant judici ètic, pel que fa a raonar i determinar quina acció, conducta o actitud és la més encertada en un moment determinat, en funció a les normes i valors imposats per la societat.

 

Quan l'individu es troba davant d'un judici ètic és important comprendre el problema ètic, buscar la millor solució que no perjudiqui a altres individus i reflexionar perquè va ser la millor solució davant d'aquesta situació.

 

 

Valors ètics i morals
Els valors ètics també inclouen els valors morals que són aquells que permeten diferenciar el bo del dolent i, el just i injust d'una situació o circumstància determinada.

 

El judici moral és l'acte mental que permet a l'individu determinar la seva actitud respecte al que és correcte i incorrecte.


Entrades populars d'aquest blog

Advocats-des Sense Valors i Humanitat